Algemene ledenvergadering

Datum

Onze ledenvergadering is gehouden op dinsdag 9 april 2024 om 19.30 uur in speeltuin Leonardus.

Adres: Monseigneur Swinkelsstraat 24.

 

Agenda

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen 2023
  4. Mededelingen bestuur
  5. Kascontrole 2023
  6. Financieel verslag 2023
  7. Prijsuitreiking
  8. Rondvraag
  9. Sluiting